Bachgen 10 oed wedi marw o ganlyniad i ‘anafiadau difrifol’ gan gi 

NS4C 12/11/2021

Mae cwest wedi clywed fod bachgen 10 oed wedi marw o “anafiadau difrifol i’w ben ag i’w wddf”.

Bu farw Jack William Lis yn dilyn yr ymosodiad gan gi mewn tŷ ym Mhentwyn, Penyrheol, Caerffili ddydd Llun. 

Yn ôl adroddiadau, fe glywodd y cwest yn Llys y Crwner Casnewydd fod Jack yn chwarae tu fas i’w gartref cyn iddo fynd mewn i dŷ ei ffrind. 

Dywedodd y crwner Caroline Saunders fod y ci wedi ymosod ar Jack wedi iddo fynd fewn i’r tŷ. 

Cafodd parafeddygon eu galw i’r cyfeiriad, ond clywodd y llys doedd dim modd i Jack oroesi’r anafiadau. 

Cafodd ei gyhoeddi’n farw am 16:15. 

Bydd y cwest yn ailagor ar ddyddiau eto i'w bennu.