Rhybudd yr heddlu am alwadau amheus gan 'heddwas ffug' yn y gorllewin

NS4C 09/11/2021

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhybuddio pobl i fod yn ofalus ar ôl i drigolion mewn dwy sir yn y gorllewin dderbyn galwadau amheus gan ddyn sy'n honni ei fod yn heddwas.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi derbyn adroddiadau gan bobl yn ardal Sir Benfro am y galwadau gan ddyn oedd yn esgus bod yn heddwas o ardal Llundain wythnos diwethaf.

Bellach mae swyddogion yn rhybuddio bod pobl yn ardal Sir Gaerfyrddin wedi derbyn galwadau tebyg hefyd.

Yn ôl yr heddlu, mae'r dyn yn cysylltu â phobl leol yn "trafod manylion am ddigwyddiad lle mae eu cerdyn banc wedi ei ddefnyddio mewn achos o dwyll", gan honni mai ei enw yw "PC neu DC Lawrence."

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dyfed-Powys ddydd Mawrth: "Rydym yn parhau i dderbyn adroddiadau o ardal Sir Benfro ac rydym wedi dechrau derbyn rhai o ardal Sir Gaerfyrddin bellach hefyd.

"Rydym yn ymchwilio i nifer o adroddiadau ynghylch dyn sy'n honni ei fod yn heddwas o ardal Llundain.

"Mae'r dyn yn cysylltu â phobl leol yn trafod manylion am ddigwyddiad lle mae eu cerdyn banc wedi ei ddefnyddio mewn achos o dwyll.

"Ar ambell achlysur, mae wedi nodi mai ei enw yw PC neu DC Lawrence."

Mae'r heddlu'n gofyn i bobl fod yn wyliadwrus, a chysylltu gyda'r llu os oes unrhyw un yn derbyn galwad amheus.

Maent hefyd wedi gofyn i aelodau o'r cyhoedd i rannu'r rhybudd ymhlith teulu a ffrindiau sydd heb gyswllt gyda'r cyfryngau cymdeithasol.