Ymgais i achub dyn sy'n sownd mewn ogof ers deuddydd

NS4C 08/11/2021

Mae timau yn ceisio achub dyn ar ôl iddo gwympo ac anafu ei hun mewn ogof ym Mannau Brycheiniog.

Yn ôl Tîm Achub Ogofâu De a Chanolbarth Cymru, aeth y dyn yn sownd yn Ogof Ffynnon Ddu yn ardal Ystradgynlais ddydd Sadwrn 6 Tachwedd.

Dywedodd y tîm bod y dyn wedi ei anafu ac o ganlyniad yn methu gadael yr ogof.

Mae'r ymgyrch i'w achub wedi dwysáu dros nos gyda 242 o bobl wedi bod yn rhan o'r ymgyrch.

Mae mwy na wyth o dîmau achub ar draws y DU yn rhan o'r gwaith yn ogystal ag ambiwlans.

Yn ôl y tîm achub, mae'r dyn wedi cael ei symud yn nes tuag at allanfa ar y mynydd ger Penwyllt fore dydd Llun.

Does dim gwybodaeth bellach gan y tîm achub am fanylion y dyn na'i gyflwr.

Yn ôl Tîm Achub Ogofâu De a Chanolbarth Cymru, mae'n "niwlog iawn" ger yr ogof wrth i'r tîmau wneud eu gwaith.

Dywedodd llefarydd ei bod yn "anodd gweld yr allanfeydd" oherwydd y tywydd.

‘Ogof boblogaidd iawn’

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, mae system ogofau Ffynnon Ddu ymhlith “y mwyaf yn Ewrop ac yn boblogaidd iawn gydag ogofwyr profiadol.”

Cafodd y system o ogofâu eu darganfod yn 1946 ac mae’n ymestyn am bellter o tua 60km.

Dim ond pobl sydd â'r offer priodol a thrwydded gan Glwb Ogofâu De Cymru all gael mynediad i’r ogofâu, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Image
ogof
Llun o ymgyrch achub flaenorol gan Dîm Achub Ogofau De a Chanolbarth Cymru yn Ogof Ffynnon Ddu

Ym mis Medi, adroddodd Tîm Achub Ogofau De a Chanolbarth Cymru bod dau berson wedi eu hachub o Ogof Ffynnon Ddu.

Cafodd y ddau fan anafiadau ar ôl i ddau garreg mawr syrthio yn yr ogof.

Cafodd tîm ehangach eu galw i achub y ddau.

Dywedodd y Tîm Achub eu bod yn "lwcus" o fod wedi "osgoi anafiadau difrifol".

Prif Lun: Llun llyfrgell gan Dîm Achub Ogofau De a Chanolbarth Cymru