Darganfod athrawes yn farw ar draeth ddyddiau ar ôl iddi adael ward iechyd meddwl

Wales Online 05/11/2021

Mae cwest wedi clywed sut y cafodd athrawes ysgol yng Nghaerdydd ei darganfod yn farw ar draeth ddyddiau ar ôl iddi gael ei rhyddhau o ward iechyd meddwl.

Daeth aelod o wylwyr y glannau o hyd i Elin Boyle, 43 oed ac yn athrawes yn Ysgol Gyfun Plasmawr, ar 17 Mawrth,  2019,  yn Nhrwyn yr As Fach ym Mro Morgannwg bum diwrnod ar ôl i’w theulu adrodd ei bod ar goll.

Yn ôl y Wales Online, fe wnaeth archwiliad post-mortem ddangos bod Mrs Boyle wedi dioddef anaf i’w phen cyn ei marwolaeth a bod ganddi lefelau uchel o alcohol yn ei gwaed.

Clywodd y llys bod Mrs Boyle wedi ei rhyddhau o Ysbyty Athrofaol Llandochau ar ôl dau fis gyda chynllun gofal mewn lle ond ni fynychodd ei chyfarfod rhyddhau.

Dywedodd y crwner Dr Sarah-Jane Richards bod gadael yr ysbyty wedi bod yn “senario pryderus iawn” i Mrs Boyle.

Dywedodd Dr Richards bod marwolaeth Mrs Boyle yn "un na ellid ei ddirnad”.

Darllenwch y stori'n llawn yma.