Trychineb Afon Cleddau: Menyw yn parhau mewn cyflwr difrifol

NS4C 05/11/2021

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod menyw yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad ar Afon Cleddau yn Hwlffordd ddydd Sadwrn.

Bu farw tri o bobl oedd ar daith padlfyrddio ar yr afon ar ôl mynd i drafferthion ger pencadlys Cyngor Sir Benfro yn y dref.

Bu farw Morgan Rogers 24, o Ferthyr Tudful, Nicola Wheatley, 40, o Bontarddulais a Paul O'Dwyer, 42 o Bort Talbot yn ystod y trychineb.

Mewn datganiad ddydd Gwener, dywedodd yr heddlu fod menyw 41 oed yn parhau i fod yn yr ysbyty ac "nid oedd unrhyw newid wedi bod i'w chyflwr ar hyn o bryd."

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ychydig wedi 09:00 ar ôl derbyn adroddiadau fod pobl mewn trafferth yn yr afon.

Image
S4C
Tusw o flodau wedi eu gadael ar lan yr afon yn dilyn y marwolaethau ddydd Sadwrn

Cafodd pump o bobl allan o'r naw oedd ar yr un daith padlfyrddio eu hachub o'r afon heb anafiadau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i union amgylchiadau'r digwyddiad ar yr afon.

Mae'r llu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth a fedrai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu â nhw.