Noson oeraf yr hydref hyd yma

NS4C 02/11/2021

Nos Lun oedd noson oeraf tymor yr hydref hyd yma yng Nghymru.

Fe blymiodd y tymheredd i 0°C ym Mrynbuga, Sir Fynwy ac ym Mhen-bre, Sir Gaerfyrddin.

Ym Mhontsenni a Thrawsgoed yn y canolbarth roedd y tymheredd ychydig yn uwch, gyda 2°C a 3°C.

Dyw’r tymheredd heb blymio o dan 0 °C ers i -2°C gael ei recordio ym Mhen-bre ar 7 Mai.

Roedd hi’n noson gymharol addfwyn ar lannau'r gogledd orllewin, gydag Aberdaron yng Ngwynedd a Fali ar Ynys Môn yn gweld tymheredd o 9°C.

Daw’r noson oer ar ôl mis Hydref cynnes a gwlyb, lle'r oedd tymheredd Cymru ar gyfartaledd yn 11.4°C, 1.6°C yn uwch na’r arfer.

Gyda sawl rhybudd melyn am law trwm mewn grym yn ystod diwedd y mis, fe welodd Cymru 209mm o law yn ystod y mis, 23% yn uwch na’r cyfartaledd.