Dyn ifanc wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhort Talbot

NS4C 31/10/2021

Mae dyn ifanc wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar ym Mhort Talbot.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car Mazda MX-5 gwyrdd a Ford Fiesta coch, ar y B4287 yn Efail Fach, Pontrhydyfen am oddeutu 7:30 nos Sadwrn.

Mae dyn 22 oed oedd yn teithio mewn Mazda gwyrdd wedi marw. 

Mae gyrrwr y car, dyn 27 oed wedi dioddef anafiadau difrifol.

Cafodd gyrrwr y Fiesta ei anafu hefyd a'i gludo i'r ysbyty.

Roedd y  ffordd ar gau am nifer o oriau er mwyn i ymchwiliadau gael eu cynnal yn y fan a'r lle.

Mae Heddlu’r De yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth neu luniau dashcam, neu oedd wedi bod yn teithio ar hyd y ffordd ac wedi sylwi ar y cerbyd yn gyrru cyn y gwrthdrawiad i gysylltu trwy ddefnyddio’r cyfeirnod: 380974.