COP26: Cyfyngu'r cynnydd yn y tymheredd i 1.5C yn 'gyraeddadwy'

The Guardian 30/10/2021

Ar drothwy cynhadledd COP26, mae gwyddonwyr hinsawdd wedi rhybuddio gwleidyddion fod cyflwyno uchafswm o 1.5C i'r cynnydd yn y tymheredd yn allweddol.

Fe fydd arweinwyr gwledydd ar draws y byd yn cyfarfod yn Rhufain a Glasgow dros y pedwar diwrnod nesaf i gytuno ar ffordd ymlaen.

Bwriad yr arweinwyr yw sicrhau nad yw'r tymheredd byd-eang yn codi mwy na 1.5C yn uwch na'r lefelau yr oedden nhw cyn yr oes ddiwydiannol.

1.5C oedd yr isaf o ddau uchafswm a gafodd eu cytuno fel rhan o gytundeb hinsawdd Paris 2015, yn ôl The Guardian.

Ond mae rhai gwledydd yn fwy awyddus i gyflawni targedau sero net erbyn 2050, gan nad yw'r targed hwnnw yn galw am weithredu yr un mor frys.

Darllenwch y stori'n llawn yma.