Covid-19: Dim un gwlad ar ôl ar restr goch teithio rhyngwladol

NS4C 28/10/2021

Mae pob gwlad wedi eu tynnu oddi ar y rhestr goch ar gyfer teithio rhyngwladol, medd y Gweinidog Iechyd.

Bydd y saith gwlad olaf sy'n weddill ar y rhestr yn cael eu symud am 4 o'r gloch fore Llun.

Mae disgwyl y bydd y rhestr goch yn parhau wrth gefn pe bai'r sefyllfa yn newid yn y dyfodol.

Mewn datganiad ysgrifenedig ddydd Iau, dywedodd y Gweinidog nad oedd y newidiadau "heb risg" ond ei bod yn "anodd i Gymru fabwysiadu trefniadau gwahanol" i Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Ms Morgan fod Llywodraeth Cymru yn "pryderu" am ail-ddechrau teithiau rhyngwladol "mor gyflym".

Ychwanegodd bod y llywodraeth yn parhau i annog pobl i beidio â theithio dramor oni bai am resymau hanfodol.

Fe fydd 35 o wledydd hefyd yn cael eu hychwanegu at y rhestr o wledydd y mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod eu brechiadau.

Bydd newidiadau hefyd yn dod i rym dros y penwythnos i'r drefn brofi ar gyfer dychwelyd i Gymru o dramor.

O ddydd Sul ymlaen, ni fydd rhaid i bobl sydd wedi eu brechu'n llawn na'r rhan fwyaf dan 18 oed gael prawf PCR.

Yn hytrach, bydd modd iddyn nhw ddefnyddio profion llif unffordd hyd at ddau ddiwrnod ar ôl dychwelyd i Gymru.