Ymosodiadau ar adar ysglyfaethus yn y DU ar eu huchaf ers 30 mlynedd

Mae ymosodiadau ar adar ysglyfaethus yn y Deyrnas Unedig ar ei lefel uchaf ers 30 mlynedd, yn ôl adroddiad.

Mae adroddiad y RSPB hefyd yn datgelu y cafodd pum achos o wenwyno neu saethu adar ysglyfaethus eu cofnodi yng Nghymru'r llynedd.

Roedd pob un o'r pum achos ym Mhowys, a dyna hefyd oedd y sir a gofnododd y trydydd nifer uchaf o achosion ledled y DU dros y ddegawd ddiwethaf, yn ôl Golwg360.

Mae adroddiad Birdcrime yn nodi fod 137 o achosion o'r fath wedi bod ar draws y DU.

Darllenwch y stori'n llawn yma.