Caniatáu teithwyr sydd wedi eu brechu’n llawn i gymryd prawf llif unffordd

Caniatáu teithwyr sydd wedi eu brechu’n llawn i gymryd prawf llif unffordd

Newyddion S4C 22/10/2021

Bydd teithwyr i Gymru sydd wedi eu brechu’n llawn yn gallu cymryd prawf llif unffordd yn hytrach na phrawf PCR o ddiwedd y mis.

Bydd y newid yn dod i rym ar 31 Hydref.

Mae’r rheolau’n berthnasol ar gyfer pobl sydd wedi eu brechu yn llawn a'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc dan 18, os ydynt wedi teithio o wledydd sydd ddim ar y rhestr goch.

Cafodd y newid ei gyhoeddi ar gyfer teithwyr i Loegr gan Lywodraeth y DU yn gynharach fis Hydref, gyda Llywodraeth Cymru yn dweud ar y pryd nad oeddynt yn fodlon gyda’r newid.

Fe fydd yn rhaid cymryd y prawf PCR, neu brawf llif unffordd, hyd at yr ail ddiwrnod ar ôl cyrraedd y DU.

Mae’r newid yn dod i rym yn Lloegr ar 24 Hydref, ond bydd yn rhaid i deithwyr i Gymru barhau i ddefnyddio prawf PCR hyd at ddiwedd y mis.

Dywed Llywodraeth Cymru nad yw’r newidiadau yn gallu dod i rym ar yr un dyddiad yng Nghymru, gan nad oedd “digon o wybodaeth mewn da bryd gan Lywodraeth y DU”, yn ôl y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan.

'Ddim yn ddelfrydol'

“Nid yw hyn yn ddelfrydol", meddai’r Farwnes mewn datganiad fore Gwener.

“Fodd bynnag, er gwaethaf y gwahaniaethau am gyfnod byr, bydd trigolion Cymru sy'n dymuno teithio yn gallu gwneud hynny.

“Rydym yn dal i fod yn bryderus am ddull gweithredu Llywodraeth y DU – a pha mor gyflym y mae’n mynd ati o ran agor teithio rhyngwladol a'i phenderfyniadau i newid y mesurau iechyd ar y ffin, sy'n amddiffyniadau pwysig i atal y risg y bydd achosion newydd – ac amrywiolion newydd o’r coronafeirws – yn dod i mewn i'r DU".

Ychwanegodd ei bod hi’n “anodd” i’r llywodraeth fabwysiadu polisïau sy’n wahanol i’r rhai sy’n cael eu cyflwyno gan y llywodraeth yn San Steffan.

Mae’r llywodraeth yn parhau i annog pobl i deithio am resymau hanfodol yn unig.

Mewn ymateb fodd bynnag, dywedodd Russell George AS o'r Ceidwadwyr Cymreig fod y newidiadau wedi dod "ar y funud olaf". 

“Cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan rai wythnosau yn ôl y byddai profi wrth gyrraedd yn symlach ac yn rhatach i bobl sy’n edrych ymlaen at seibiannau haeddiannol ar gyfer hanner tymor mis Hydref," dywedodd.

"Ac eto, dim ond ar y funud olaf y newidiodd gweinidogion Llafur eu penderfyniad ar ôl i Geidwadwyr Cymreig alw am gyhoeddiad.

“Mae’r Llywodraeth Lafur wedi dweud yn y gorffennol y dylid cael un polisi cyson ar gyfer teithio. Rydw i'n falch na fydd y mater hwn yn un wahanol."