Prif weithredwr Cyngor Môn i ymddeol fis Mawrth nesaf

NS4C 14/10/2021

Mae Cyngor Ynys Môn wedi dweud fod prif weithredwr yr awdurdod yn bwriadu ymddeol flwyddyn nesaf.

Bydd Annwen Morgan yn rhoi gorau i'w swydd fis Mawrth wedi dwy flynedd a hanner wrth y llyw.

Yn enedigol o Fôn, derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.

Graddiodd o Brifysgol Bangor cyn mynd ymlaen i astudio Tystysgrif ôl-raddedig mewn Addysg.  

Dechreuodd ei gyrfa gyda Chyngor Sir Ynys Môn ym 1983 fel athrawes Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Bodedern a daeth yn Bennaeth yr Adran Gymraeg ym 1994 ac yn Bennaeth ar yr ysgol yn 2007.

Ym mis Ionawr 2016, cafodd ei phenodi fel prif weithredwr cynorthwyol gyda’r Cyngor.