Newidiadau i restr goch teithio rhyngwladol yn dod i rym

NS4C 11/10/2021

Mae newidiadau wedi dod i rym i restr goch teithio rhyngwladol Cymru.

O ddydd Llun, dim ond saith o wledydd fydd yn goch, gyda 47 o wledydd wedi eu tynnu oddi ar y rhestr.

Yn parhau ar y rhestr goch mae Colombia, Gweriniaeth Dominicaidd, Ecwador, Haiti, Panama, Periw a Venezuela.

Fe gafodd y cyhoeddiad am y newid i reolau teithio Llowgr ei wneud gan Lywodraeth y DU ddydd Iau.

Yn dilyn hyn, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddant yn dilyn yr un rheolau â Lloegr, gan ddweud ei bod hi ddim yn "ymarferol i Gymru ddatblygu ei pholisi ei hun ar ffiniau".

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r newid i'r rheolau yn dod "gyda phryder".

Mewn datganiad yn gynharach wythnos diwethaf, fe ddywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan eu bod yn parhau i fod yn "bryderus am y risgiau sy'n gysylltiedig â theithio".