Angen hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o gogyddion i lenwi swyddi, yn ôl Bryn Williams

Golwg 360 09/10/2021

Mae Bryn Williams yn galw am hyfforddi cenhedlaeth newydd o gogyddion er mwyn cefnogi’r sector lletygarwch.

Wrth groesawu recriwtiaid newydd i academi Academi Bryn Williams, fe wnaeth y cogydd ddweud y dylid bod yn hyderus wrth fynd i’r afael â heriau’r pandemig, a’r cynnydd mewn swyddi gwag yn y sector.

Darllenwch y stori'n llawn ar wefan golwg360 yma.