Trafod dyfodol ffordd yng Nghaernarfon

North Wales Live

Mae Cyngor Gwynedd wedi gofyn i'r cyhoedd am eu barn am ddyfodol ffordd liniaru fewnol yng Nghaernarfon.

Cafodd y ffordd ei hadeiladu yn y 1970au hwyr er mwyn lleddfu tagfeydd traffig yn y dref. 

Yn sgil datblygiadau ffordd osgoi Bontnewydd, mae'r cyngor nawr yn ystyried dyfodol y drosffordd unwaith mae'r gwaith ar y ffordd osgoi wedi cwblhau. 

Yn ôl North Wales Live, mae dau opsiwn ar y bwrdd, sydd yn cynnig dewisiadau gwahanol.

Mae'r un gyntaf yn cynnig cadw'r drosffordd bresennol, unai gyda dim newid neu gwneud defnydd gwahanol o'r drosffordd fel pont werdd. 

Mae'r ail opsiwn yn cynnig diddymu'r drosffordd, unai drwy ei dynnu i lawr ond cadw'r dyluniad presennol ar gyfer y cylchfan neu dynnu'r drosffordd a chreu cylchfan newydd. 

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

Llun: Cyngor Gwynedd