Glaw trwm a pharhau'n wyntog

Glaw trwm a pharhau'n wyntog

Newyddion S4C 01/10/2021

Bwletin tywydd 1/10/21