Gofalwr yn euog o dwyllo dynes 100 oed

Wales Online 01/10/2021

Mae gofalwr a dynnodd filoedd o bunnoedd o gyfrif banc dynes 100 oed wedi ei chael yn euog o dwyll.

Fe wnaeth Rhian Horsey, 55 oed, gyflawni saith gweithred o dwyll rhwng 2011 a 2017 gan ddwyn £226,300 oddi ar Iris Sansom, dynes oedd Horsey yn gofalu amdani yn ei chartref yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth y diffynnydd, sy'n dod o Bontyclun, wadu'r cyhuddiad, ond fe gafwyd hi'n euog gan reithgor ddydd Gwener yn dilyn achos llys yn Llys y Goron Caerydydd.

Fe wnaeth Horsey ddechrau gofalu am Ms Sansom yn 2003 ar ôl iddi ddioddef trawiad ar y galon. 

Dros y cyfnod hwnnw, roedd Ms Sansom wedi rhoi ffydd yn Horsey i ofalu am ei materion ariannol.

Darllenwch y stori'n llawn yma.