Dominic Raab yn awgrymu cynnig gwaith gyrru lorïau i droseddwyr

Golwg 360

Mae dirprwy brif weinidog Prydain, Dominic Raab wedi awgrymu y dylid cynnig gwaith i droseddwyr er mwyn mynd i’r afael â phrinder gyrwyr lorïau.

Yn ôl Golwg360, dywedodd y cyn-Ysgrifennydd Tramor y byddai pobl sydd yn cwblhau gwaith cymunedol ar ôl troseddu yn gallu llenwi’r bwlch.

Dywedodd Mr Raab: “Rydyn ni wedi bod yn cael carcharorion a throseddwyr i wirfoddoli a gwneud gwaith di-dâl.”

Mae’r gweinidog eisoes “wedi wfftio’r alwad” gan y Blaid Lafur i gynnig 100,000 o fisas i fewnfudwyr i geisio cynyddu’r nifer o yrwyr.

Darllenwch y stori’n llawn yma.