Y canwr R Kelly'n euog o dwyll busnes a masnachu pobl ar gyfer rhyw

The Guardian 28/09/2021

Mae'r cerddor R Kelly'n euog o naw cyhuddiad o dwyll busnes a masnachu pobl ar gyfer rhyw mewn achos llys yn ei erbyn yn Efrog Newydd. 

Roedd y canwr, sy'n 54 oed, wedi osgoi cyfrifoldeb cyfreithiol ers degawdau, yn ôl The Guardian

Yn dilyn gwrando ar chwe wythnos o dystiolaeth, fe ddechreuodd y rheithgor ddyfarnu ar y cyhyddiadau brynhawn dydd Gwener. 

Dywedodd sawl tyst yn yr achos fod Kelly wedi eu gorfodi i ufuddhau i'w orchmynion creulon am dros ddau ddegawd, ac mae cwestiynau wedi codi am pam ei fod wedi llwyddo i osgoi cyfrifoldeb am ei weithredoedd mor hir.

Fe all R Kelly wynebu 20 mlynedd o garchar ac mae disgwyl iddo gael ei ddedfrydu ym mis Mai 2022.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Andrew Steinmetz