Angen i Lafur ganolbwyntio ar ei llwyddiannau yn hytrach na methiannau, medd Drakeford

Angen i Lafur ganolbwyntio ar ei llwyddiannau yn hytrach na methiannau, medd Drakeford

NS4C

Mae angen i’r Blaid Lafur ganolbwyntio ar ei llwyddiannau ar draws y Deyrnas Unedig, dyma neges Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford i’r gynulleidfa yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn Brighton.

Roedd y gynulleidfa ar ei thraed yn dilyn araith Mr Drakeford ddydd Llun.

Dywedodd y Prif Weinidog bod angen i’r blaid edrych ar yr ardaloedd ble maen nhw mewn grym yn barod fel Cymru, Lerpwl a Llundain, gan bwysleisio’r gwahaniaeth mae’r blaid wedi ei wneud yn yr ardaloedd hyn.

Dywedodd Mr Drakeford: "Un o'r pethau pwysig yw pan chi ar y stepen ddrws ac mae pobl yn ddweud 'ydyn ni'n gallu rhoi ein pleidlais i Lafur? Dydych chi ddim wedi bod mewn grym.'

"Wel mae pobl yn gallu dweud, wel ni yn mewn grym. Ni mewn grym yng Nghymru, ni mewn grym yn Lerpwl, ni yn rym yn Llundain. Ym mhobman o'r Deyrnas Unedig mae Llafur yn neud pethe bob dydd.

"So pan mae pobl yn pleidleisio dros Lafur maen nhw'n gallu gweld, mewn ffordd ymarferol, y gwahaniaeth mae Llafur yn neud pan mae'r cyfle 'da ni."

Yn ogystal dywedodd Mr Drakeford bod "mwy o ddiddordeb nawr yn beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru nag unrhyw amser yn y cyfnod datganoli", gan awgrymu bod Keir Starmer ceisio dysgu wrth y blaid Lafur yng Nghymru.   

“Mae lot o ddiddordeb ar lefel Deyrnas Unedig am beth ni'n neud yng Nghymru.

"Mae Keir Starmer wedi bod nôl a lan i Gymru nifer o weithiau dros yr haf yn trial i weld pethau, pethau sy'n rhedeg ar lawr i weld sut mae'r polisïau yn cael ei defnyddio a sut mae'r effaith maen nhw'n cael yn fywydau pobl.

"So dwi'n teimlo fel mae mwy o ddiddordeb nawr yn beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru na unrhyw amser yn y cyfnod datganoli.” 

Dechreuodd cynhadledd Llafur ddydd Sadwrn ac mae'n parhau tan ddydd Mercher. 

Mewn cyhoeddiad annisgwyl brynhawn ddydd Llun, cadarnhaodd Andy McDonald AS ei fod yn ymddiswyddo o gabinet cysgodol Keir Starmer. 

Eglurodd fod hyn oherwydd "penderfyniad yr arweinyddiaeth i beidio â chefnogi'r isafswm cyflog o £15 a chyflog salwch statudol ar y cyflog byw".  

Mae Andy McDonald wedi cynrychioli sedd Middlesbrough yn Nhŷ'r Cyffredin ers 2012 ac roedd yn gefnogwr brwd o ragflaenydd Keir Starmer, Jeremy Corbyn.