13 yn rhagor o bobl wedi marw gyda Covid-19 yng Nghymru 

Wales Online 26/09/2021

Cafodd 13 o farwolaethau yn gysylltiedig â Covid-19 eu cofrestru yng Nghymru yn yr wythnos hyd at 20 Medi yn ôl y diweddariad diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r data gafodd ei gyhoedd ddydd Sul hefyd yn dangos bodd 3,303 o achosion positif newydd o'r haint wedi eu cofnodi.

Mae cyfraddau prawf positif Covid-19 ar draws Cymru wedi cyrraedd 15.3%, gyda Chastell-nedd Port Talbot â'r gyfran fwyaf o brofion yn dod yn ôl yn bositif. Mae’r cyfraddau yn uwch na'r cyfartaledd o 11% ym mhob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Darllenwch y stori’n llawn yma.