Arestio dyn mewn ymchwiliad i lofruddiaeth athrawes ifanc

The Guardian 26/09/2021

Mae dyn 38 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o lofruddio’r athrawes Sabina Nessa yn Llundain. 

Cafodd y dyn ei arestio am 03:00 fore ddydd Sul mewn cyfeiriad yn nwyrain Sussex. Mae’r heddlu wedi disgrifio’r arestiad fel “datblygiad sylweddol”.

Dywedodd DCI Neil John o Heddlu'r Met: “Mae teulu Sabina wedi cael gwybod am y datblygiad sylweddol hwn ac maent yn parhau i gael eu cefnogi gan swyddogion arbenigol.”

Mae’r dyn wedi’i gymryd i ddalfa’r heddlu lle bydd yn cael ei holi. 

Daeth yr arestiad diweddaraf 48 awr ar ôl i’r heddlu apelio am gymorth i ddod o hyd i ddyn a gafodd ei weld ar gamera cylch cyfyng ger y lleoliad lle canfuwyd Ms Nessa yn farw.

Mae dau ddyn a arestiwyd yn flaenorol, dyn 38 oed a dyn yn ei 40au wedi cael eu rhyddhau dan ymchwiliad.

Cafwyd hyd gorff Ms Nessa mewn parc yn ne-ddwyrain Llundain am tua 19:30 nos Sadwrn diwethaf. 

Darllenwch y stori'n llawn yma.