Diwedd cyfnod i fand Gwibdaith Hen Frân

Diwedd cyfnod i fand Gwibdaith Hen Frân

25/09/2021

Ar ôl dros 15 mlynedd gyda’i gilydd, mae Gwibdaith Hen Frân yn chwarae eu gig olaf nos Sadwrn.

Maen nhw’n cael eu hadnabod fel y band a ddaeth a’r caneuon adnabyddus, Trôns dy Dad, Coffi Du a Cyri i’r sîn roc Gymraeg.

Dechreuodd y band berfformio i ddechrau nôl yn 2005 fel cyfle i’r tri ffrind o Feirionnydd, Phil, Gethin a Paul gael chwarae eu caneuon i gynulleidfa fyw.

Dros y blynyddoedd, mae dros 12 o aelodau gwahanol wedi bod yn rhan o’r band.

Mae Gethin Thomas yn un o aelodau gwreiddiol y band.

“Mae na lot o atgofion da wedi bod, dwi’n cofio cael mynd i Glastonbury pan o ni’n 20 hefo’r band – chwarae ar ryw lwyfan bach.

“Oedd o’n wych, ac yn reit wyllt. Oedd na griw bach o Port di dod yna i’n gweld ni so oedd o reit sbesial de.”

Dros y blynyddoedd mae’r band wedi rhyddhau pedair albym, Cedors Hen Wrach, Tafod y Wraig, Llechan Wlyb a Yn ôl ar y Ffordd.

Image
S4C
Neil a Gethin yn perfformio yn nhafarn y Twthill Vaults yng Nghaernarfon.

Mae caneuon y band yn enwog am eu geiriau bachog a’u hiwmor unigryw – gyda’r gân Trôns dy Dad ymhlith y rhai wnaeth ddal dychymyg Cymry Cymraeg ar ei ora.

“Phil sgwennodd hi, ti’n gwbo ma Phil yn ofnadwy o dda am sgwennu caneuon, ma’n ffeindio ryw bethau allan o nunlla.

“Udodd o wrtha i, dwi am sgwennu cân sy’n mynd i chwalu’r sîn roc Gymraeg, a nath o sgwennu Trôns dy Dad.

“Nath o weithio dwi’n meddwl fyd, yndo?”

Un o aelodau fwyaf diweddar y band yw’r cerddor Neil ‘Maffia’ Williams, sydd wedi chwarae gyda sawl band gwahanol dros y blynyddoedd.

“Oni'n ymwybodol o Trôns dy Dad a Coffi Du a'r caneuon yna gynt - ond wedi dysgu'r set i gyd, mae na lot o hiwmor mae na lot o hwyl, ond mae na fwy o ddwyster i'r caneuon na mae lot o bobol yn feddwl hefyd.

“Ma'n brilliant - mae di bod yn anrhydedd bod yn y band i ddweud y gwir.”

Bydd gig olaf Gwibdaith Hen Frân yn nhafarn yr Holland Arms yng Nghaerwen nos Sadwrn.