Bachgen naw oed a gafodd strôc yn cwblhau her i godi arian

The National - Wales 24/09/2021

Mae bachgen naw oed a gafodd strôc yn cwblhau her gerdded er mwyn codi arian i gael parc newydd i’r pentref.

Cafodd Ryley Reed strôc wrth seiclo gyda’ i fam ger eu cartref yn Llangors, Aberhonddu.

Yn ôl The National, mae Ryley eisoes wedi codi dros £2,500 i gael parc chwarae wrth gychwyn ar yr her i gerdded 40 o filltiroedd o amgylch yr ardal leol, sy’n gyfwerth â’r daith i gopa Everest.

Dywedodd ei fam, Kate: “Mae pethau fel cael siglen a llithren i gyd yn helpu gyda’r broses o adfer a bydden ni fel arfer yn mynd i bentrefi a threfi arall i ddefnyddio eu parciau. Felly gwnaeth Ryley benderfynu ei fod eisiau codi arian er budd y gymuned leol fan hyn.”

Darllenwch y stori’n llawn yma.

Llun y teulu drwy Facebook