Ple munud olaf gan ymgyrchwyr i achub ysgol ym Mhen Llŷn

Nation.Cymru 23/09/2021

Mae ymgyrchwyr wedi gwneud ple munud olaf i geisio achub ysgol gynradd ym Mhen Llŷn rhag cael ei chau.

Bydd Ysgol Abersoch yn cau ei drysau ar ddiwedd 2021 os bydd y cynnig i wneud hynny yn cael ei gymeradwyo'n derfynol gan gabinet y cyngor ddydd Mawrth nesaf.

Yn un o bentrefi mwyaf poblogaidd Gwynedd ar gyfer ail gartrefi, mae pryderon yn lleol am yr effaith y gallai cau’r ysgol gael ar y gymuned a’r iaith Gymraeg yn yr ardal.

Os bydd aelodau cabinet Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo argymhellion swyddogion, bydd wyth disgybl llawn amser yr ysgol a’r ddau ddisgybl derbyn yn cael trafnidiaeth am ddim i Ysgol Sarn Bach o fis Ionawr.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y cyngor i beidio a “chefnu ar y gymuned leol”..

Dywedodd Ffred Ffransis mewn llythyr y byddai cadw’r ysgol ar agor yn “datgan fod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yn Abersoch yn y dyfodol, beth bynnag yw eu cefndir.”

Darllenwch y stori’n llawn yma.

Llun: Google