Heddlu'n ymchwilio i 'ymosodiad rhyw difrifol' yng Nghaerdydd

NS4C

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i "ymosodiad rhyw difrifol" yng Nghaerdydd.

Dywed y llu eu bod yn ymchwilio i ddigwyddiad yn ardal Stryd Sandon a Stryd Adam ychydig cyn 23:00 nos Sadwrn.

Mae'r heddlu wedi cau ardal ac fe fydd hynny'n parhau tra bo'r heddlu yn cynnal ymholiadau yno.

Yn ôl gohebydd Newyddion S4C, roedd ardal sylweddol wedi ei chau ger adeilad Atrium Prifysgol De Cymru.

Cafodd ardal rhwng Carchar Caerdydd a'r bont ger Arena'r Motorpoint ei gau yn gynharach ddydd Sul.

Roedd swyddogion yn parhau'n bresennol brynhawn dydd Sul.

Mae Heddlu'r De yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth i gysylltu gan ddefnyddio cyfeirnod *330151.