Affganistan: Y Taliban yn disodli'r Weinyddiaeth Materion Menywod

Affganistan: Y Taliban yn disodli'r Weinyddiaeth Materion Menywod

Al Jazeera

Yn Affganistan, mae llywodraeth y Taliban wedi sefydlu gweinyddiaeth ar gyfer "lledaeniad rhinwedd ac ataliad drygioni" yn yr un adeilad a oedd yn gartref i Weinyddiaeth Materion Menywod.

Roedd hyn yn arwydd pellach fod y Taliban yn cyfyngu ar hawliau menywod wrth iddyn nhw sefydlu eu llywodraeth yn y wlad, fis yn unig wedi iddyn nhw ddod i rym yn y brifddinas, Kabul.

Yn ystod eu cyfnod cyntaf o lywodraethu yn y 1990au, fe wrthododd y Taliban hawl merched a menywod i addysg, a'u rhwystro rhag dilyn bywyd cyhoeddus. 

Mae Al Jazeera yn adrodd y bu tri ffrwydrad yn targedu cerbydau'r Taliban yn y brifddinas ranbarthol ddwyreiniol, Jalalabad, ddydd Sadwrn, gan ladd tri o bobl a niweidio 20 yn ôl llygad dystion.

Nid oedd neb wedi hawlio cyfrifoldeb ar gyfer yr ymosodiad yn syth, ond mae ymladdwyr ISIL (ISIS), sydd wedi eu lleoli yn yr ardal, yn wrthwynebus i'r Taliban.

Darllenwch y manylion yn llawn yma.