Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o brif straeon y gwasanaeth ar fore Sadwrn, 18 Medi, o Gymru a thu hwnt.

Annog menywod beichiog i gael brechlyn Covid-19

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru yn annog menywod beichiog i dderbyn y cynnig am frechlyn Covid-19 “ar unwaith”. Daw’r alwad yn dilyn cynnydd yn nifer y menywod beichiog, nad ydynt wedi cael eu brechu, sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn dioddef salwch difrifol o ganlyniad i ddal Covid-19. Mae Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd wedi argymell y dylai pobl gael y brechlyn gan ei fod yn un o’r dulliau gorau o amddiffyn yn erbyn haint difrifol.

Ffrainc i alw llysgenhadon i'r UDA ac Awstralia yn ôl

Mae Ffrainc wedi galw ei llysgenhadon i Unol Daleithiau'r America ac Awstralia yn ôl, mewn cam hynod anarferol rhwng gwledydd cynghreiriol. Daw hyn yn sgil ffrae am bartneriaeth ddiogelwch newydd rhwng y Deyrnas Unedig, yr UDA ac Awstralia, yn ôl Sky News. Daeth y cyhoeddiad gan weinidog tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn dilyn y cytundeb rhwng y dair gwlad - sy'n ceisio cynorthwyo Awstralia i gael gafael mewn llongau tanfor niwclear.

Cymuned Caerdydd i ddod ynghyd ar ôl fandaliaeth i barc poblogaidd

Bydd digwyddiad cymunedol yn cael ei gynnal yn un o barciau Caerdydd ddydd Sadwrn ar ôl achos o fandaliaeth "difrifol" ym mis Medi. Mae taith ar hyd y llwybr ym Mharc Biwt lle gafodd mwy na 50 o goed eu dinistrio wedi ei threfnu gyda phicnic i ddilyn. Yn ôl y trefnwyr, mae'r digwyddiad yn gyfle i ddangos "ymateb positif" ac "uno yn erbyn yr atgasedd a'r fandaliaeth i Barc Biwt".

Dawnsio gydag un o sêr Strictly yn brofiad 'anhygoel'

Fe fydd Strictly Come Dancing yn dychwelyd am gyfres newydd ddydd Sadwrn. Mae’r gyfres wedi ei darlledu ers 2004 gan ddod â dawnsio ballroom a lladin i gynulleidfa ehangach. Ond, i gystadleuwyr ar lawr gwlad,  fel Nellie, 13 o Gaerffili, mae’r flwyddyn a hanner diwethaf wedi bod yn heriol tu hwnt gyda pherfformiadau a chystadlaethau wedi eu canslo yn sgil y pandemig. 

Ysbyty Seiciatryddol Dinbych i'w droi yn fflatiau

Ar safle eiconig sydd wedi gweld dyddiau gwell, mae cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo i ddatblygu’r adeilad rhestredig yn fflatiau a siopau, gyda 300 o dai newydd ar dir cyfagos. Er bod nifer o bobl yn croesawu’r newyddion, mae rhai yn bryderus am y pwysau ychwanegol ar wasanaethau ac ar y ffyrdd. Mae’r cynlluniau, sy’n cael eu datblygu gan gwmni lleol Jones Brothers, yn brosiect hirdymor, gyda disgwyl i’r gwaith gymryd degawd i’w gyflawni.