Lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o gam-drin domestig mewn cymunedau gwledig

Mae ymgyrch newydd gan Undeb Amaethwyr Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth am gam-drin domestig mewn cymunedau gwledig.

Daw hyn ar ôl i'r Arolwg Troseddau ar gyfer Cymru a Lloegr, rhwng Mawrth 2020 a 2021, gyhoeddi bod twf o 7% yn y troseddau cam-drin domestig a gafodd eu cofnodi gan heddluoedd.

Ar y cyd â’r DPJ Foundation a heddluoedd ledled Cymru, bydd yr ymgyrch yn rhoi sylw i’r cynnydd mewn cam-drin domestig ers i gyfyngiadau Covid-19 ddod i rym, yn ôl Golwg360

Fel rhan o’r ymgyrch, bydd Undeb Amaethwyr Cymru’n darparu Hyfforddiant Cam-drin Domestig i bob aelod o staff er mwyn eu galluogi i ddeall cam-drin domestig yn well a sut i gyfeirio pobol at gymorth arbenigol.

Darllenwch y stori'n llawn yma