Cwmni o Abersoch yn ymddiheuro am farchnata eiddo gyda 'mynwent fel gardd'

NS4C

Mae cwmni llety gwyliau wedi ymddiheuro ar ôl derbyn beirniadaeth yn dilyn sylwadau am hen eglwys yng Ngwynedd sydd bellach yn dŷ gwyliau.

Roedd neges farchnata ar dudalen Facebook Abersoch Holiday Homes yn nodi y gallech “hyd yn oed gael mynwent fel gardd” pe baech yn aros yn Eglwys Sant Aelrhiw, ger Aberdaron. 

Derbyniodd y sylw, sydd bellach wedi ei ddileu, gryn ymateb ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae gan Bethan Williams deulu sydd wedi eu claddu yn y fynwent.

Dywedodd wrth Newyddion S4C: “Mae’n amharchus iawn, deud bod y fynwent yn ardd iddyn nhw.

“Mae fy nheulu i’n mynd ‘nôl i’r un saith rhywbeth wedi eu claddu yno”.

Dywedodd llefarydd ar ran Llety Gwyliau Abersoch: “Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant am yr amryfusedd diweddar ynglŷn â nodyn ar y cyfryngau cymdeithasol am ein heiddo, Eglwys St Aelrhiw.

“Mae'r post wedi'i ddileu ar unwaith ac mae'n ddrwg iawn gennym am unrhyw amarch y gallai hyn fod wedi'i achosi. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'r gymuned leol ar bob cyfle.”

Llun: Google