Dyn wedi marw tra'n deifio yn y môr ger Caernarfon

NS4C

Mae dyn 64 oed wedi marw tra'n deifio oddi ar arfordir y gogledd ger Caernarfon ddydd Sul, 12 Medi

Roedd y dyn yn rhan o grŵp o ddeifwyr i fynd allan i'r dŵr, ond ni ddaeth y dyn  yn ôl i'r wyneb yr un pryd â'r gweddill. 

Cafodd ymchwiliad ei lansio wedi i’r heddlu gael eu galw ychydig cyn 15:30 ddydd Sul gan Wylwyr y Glannau. 

Cafodd y deifiwr ei darganfod yn farw oddeutu 19:00 nos Sul. 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Andrew Gibson: “Hoffwn roi fy nghydymdeimlad dwysaf i deulu a ffrindiau’r dyn ar yr adeg drist iawn yma.

“Mae’r heddlu bellach yn cefnogi’r crwner lleol gyda’u hymchwiliadau i amgylchiadau’r digwyddiad hwn, sydd ddim yn cael ei drin fel un amheus ar hyn o bryd”.