Gweinidog Iechyd Lloegr yn amddiffyn y cynnydd o 1.25% mewn taliadau Yswiriant Gwladol

Sky News

Mae Gweinidog Iechyd Lloegr, Sajid Javid, wedi amddiffyn cynllun Boris Johnson i gynyddu taliadau Yswiriant Gwladol gan 1.25%.

Mewn cyfweliad â Sky News, dywedodd Mr Javid "nad yw’n hoffi cynyddu trethi” ond bod angen gwneud er mwyn “atal rhestrau aros y Gwasanaeth Iechyd rhag cyrraedd 13 miliwn o bobl mewn tair blynedd".

Dywedodd Boris Johnson wrth weinidogion ddydd Mawrth ei fod yn gynnydd “angenrheidiol” oherwydd y pwysau ariannol a ddaeth yn sgil pandemig Covid-19.

Bydd Aelodau Seneddol San Steffan yn paratoi i bleidleisio ar y cynnydd heddiw.

Darllenwch y stori’n llawn yma.

Llun: UK Prime Minister (Flickr)