‘Cosbi fy merch am ei gwisg ysgol yn ei bychanu'n llwyr'

NS4C

Mae mam wedi cyhuddo ysgol yng Ngwynedd o “godi cywilydd” ar ei merch ar ôl ei chosbi am ei gwisg ysgol.

Ar ddiwrnod cyntaf y tymor, cafodd merch Sera Pennant gosb i aros yn yr ysgol am wisgo “gwisg ysgol anghywir”.

Dywedodd Ms Pennant fod penderfyniad Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog i gosbi ei merch, sy’n ddisgybl blwyddyn 8, wedi ei “chorddi”.

Dywedodd yr ysgol wrth Newyddion S4C fod ganddi bolisi gwisg ysgol "er mwyn magu teimlad o berthyn ac i sicrhau parch a threfn."

Meddai Ms Pennant: “Mi ffoniais i’r ysgol i ofyn pam ei bod wedi cael detention, a’r rheswm oedd ei bod ei sgert yn rhy fyr.

“Hon ydy’r sgert nes i ei phrynu o siop dillad ysgol yng Nghaernarfon, yr un sgert iddi wisgo trwy flwyddyn saith i gyd.

“Mae angen iddyn nhw sicrhau fod y siop honno yn dilyn polisi'r ysgol felly, yn does?”

Fe gododd y fam i ddwy ei phryderon am y gosb ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda nifer o rieni eraill yn ymateb gyda phrofiadau tebyg.

Image
Ysgol Eifionydd
Mae Ms Pennant wedi disgrifio'r sefyllfa fel "gwallgofrwydd llwyr". (Llun: Google)

Mae polisi gwisg ysgol Ysgol Eifionydd yn nodi y dylai disgyblion wisgo sgert ddu at y pen-glin.

Mae Ms Pennant yn mynnu fod sgert ei merch yn “gwbl addas”, a’i bod wedi prynu maint yn fwy eleni gan fod ei merch yn “dal am ei hoedran”.

Mae hi hefyd yn cyhuddo’r ysgol o fynd yn groes i’w pholisi ei hun. 

Yn ôl polisi’r ysgol, fe ddylai disgybl gael tri rhybudd am fethu â chydymffurfio gyda’r rheolau gwisg ysgol, gyda’r trydydd rhybudd yn cyfiawnhau cosb detention.

Image
llythyr
(Llun cyfrannwr)

Dywedodd Ms Pennant nad yw ei merch wedi cael ei chosbi yn y gorffennol am fethu â chydymffurfio, gan egluro nad ydy hi’n un i dynnu’n groes.

“Dydy hi ddim yn un i dynnu’n groes, mae hi yn hogan dda, ac mae hi yn hollol embarrassed fod hyn wedi digwydd.

“Mae hyn wedi effeithio ar ei hyder hi gymaint, mae’n ofnadwy.

“Ddoth hi adra neithiwr ddim isho mynd i’r ysgol heddiw [ddydd Mawrth],” meddai.

Mae’r fam yn disgwyl ymateb gan yr ysgol ar ôl cysylltu i ddweud na fydd ei merch yn mynychu’r detention.

Ychwanegodd ei bod hi’n paratoi llythyr, ynghyd â sawl rhiant arall, sydd wedi wynebu’r un sefyllfa wedi’r diwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol.

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Ysgol Eifionydd: "Fel mwyafrif o ysgolion gennym rheol gwisg ysgol er mwyn magu teimlad o berthyn ac i sicrhau parch a threfn.

"Mae rhieni wedi derbyn dau lythyr cyn y gwyliau ac un cyn dychwelyd yn atgoffa pawb o'r rheolau. Byddwn yn atgoffa disgyblion oedd heb y wisg cywir ddoe beth yw y rheolau eto heddiw.

"Os fydd disgyblion yn cyd-ymffurfio ni fydd unrhyw sancsiynau."