Cynnydd yn y nifer o blant sy’n cael eu cyfeirio at wasanaethau maethu Cymru

Golwg 360

Mae nifer y plant sy’n cael eu cyfeirio at wasanaethau maethu Cymru wedi cynyddu o 5% eleni, medd un elusen.

Yn ôl Barnardo's, fe wnaeth nifer y plant gafodd eu cyfeirio at wasanaethau'r elusen gynyddu 36% yn y 12 mis hyd at fis Gorffennaf, gyda chynnydd o 14,130 yn 2020 i gymharu â 19,144 eleni.

Dywed Golwg360 fod yr elusen nawr yn galw am fwy o ofalwyr maeth yn sgil effaith y pandemig ar deuluoedd. 

Darllenwch y stori’n llawn yma.