Pryder am effaith oedi casglu sbwriel ar gymunedau

Pryder am effaith oedi casglu sbwriel ar gymunedau

Newyddion S4C

Mae rhai o gynghorau Cymru yn cael trafferth casglu sbwriel ac ailgylchu, gyda'r pandemig, Brexit a phrinder gyrwyr yn cael y bai.

Mae biniau sydd wedi’u gadael yn gorlifo yng Nghei Newydd yng Ngheredigion wedi amharu ar harddwch y pentref, yn ôl pobl leol.

Dywedodd Ioan Thomas, sy'n byw ger Cei Newydd wrth raglen Newyddion S4C: “Odd rhaid i fi fynd a'r sbwriel gytre’ achos odd ddim lle i gael yn y bin sbwriel, o'n nhw'n orlawn.

"Jyst bobl yn gadael y sbwriel ar y llawr. Ac wedyn wrth gwrs odd y gwylanod yn dod a thorri'r bagiau, a odd jyst sbwriel ym mhobman wedyn.”

Mae Cyngor Ceredigion wedi ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ar ôl methu i gadw at ddyddiau casglu arferol.

Ond nid dyma'r unig ardal i gael y fath broblem dros yr wythnosau diwethaf.

Mae cynghorau Powys, Castell-nedd Port Talbot, Sir Fynwy, Conwy, Bro Morgannwg a Chaerdydd wedi cael trafferthion tebyg.

Image
Aled Evans

Dywedodd Aled Evans, Swyddog Gorfodi ac Addysg Gwastraff, Cyngor Caerdydd: “Yr wythnosau dwetha ni 'di gorfod gohirio casgliadau gwastraff o'r ardd ar draws y ddinas.

Mae hwn jyst dros dro er mwyn i ni allu galluogi bod y gwasanaethau eraill megis ailgylchu, gwastraff bwyd a chyffredinol, i neud yn siŵr bod nhw'n cael eu casglu ar amser.

Mae cynghorau'n rhybuddio y gallai pethau waethygu dros y misoedd nesaf wrth iddynt geisio datrys ychydig o'r heriau sydd yn eu hwynebu.

“Ma' 'da ni rhaglenni mewn lle ble ni'n annog a datblygu gweithwyr eraill i annog iddyn nhw bod yn yrwyr," ychwanegodd Mr Evans.

"Ac mae 'na neges 'di mynd ar hyd y cyngor i weld os oes unrhyw un a diddordeb i ymuno a chael sgil newydd falle.”