Haf o hyd wrth i ragolygon am dywydd braf ddychwelyd

Mirror

Mae disgwyl i'r haul ymddangos unwaith eto ym mis Medi wrth i ragolygon am dywydd braf ddychwelyd.

Er iddi fod yn fis Awst llwyd, mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud bod disgwyl i'r haul dywynnu ar ran fwyaf o'r wlad yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Yn ôl y rhagolygon, fe allai'r tymheredd gyrraedd 25C erbyn dydd Mawrth i rannau o Gymru.

Darllenwch y stori'n llawn ar wefan y Mirror yma.