Dim ysgytlaeth yn McDonald's yn sgil prinder cenedlaethol

The Sun

Mae’r gadwyn fwyd poblogaidd, McDonald's, wedi rhedeg allan o’u cyflenwad o ysgytlaethau a photeli diodydd. 

Mae’r prinder wedi effeithio ar 1,250 o'u bwytai yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni yr oedd gweithwyr yn “gweithio’n galed” i sicrhau bod yr eitemau yn dychwelyd i’r fwydlen “cyn gynted â phosib”.

Yn ôl adroddiad The Sun, daw’r prinder yn sgil diffyg gyrwyr loriau sydd ar gael o ganlyniad i reolau mewnfudo newydd yr Undeb Ewropeaidd a chyfyngiadau parhaus Covid-19.

McDonald's yw'r diweddaraf i gael eu heffeithio gan ddiffyg cynnyrch, wedi i'r gadwyn fwyd, Nando's, ddioddef o brinder cyw iâr yn ddiweddar, gydag o ddeutu 50 o fwytai yn gorfod cau dros dro. 

Darllenwch y stori’n llawn yma.