Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein gwasanaeth ar fore Mawrth, 24 Awst.

Teulu'n brwydro i atal eu fferm rhag dod yn barc busnes

Mae teulu yn brwydro i achub fferm ym Mro Morgannwg, ar ôl cael gorchymyn i adael y fferm deuluol erbyn Gorffennaf 2022.  Mae pedair cenhedlaeth o deulu Jenkins wedi bod yn ffermio Model Farm i’r dwyrain o faes awyr Caerdydd, ger Y Rhws, a hynny ers 1935.  Yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Bro Morgannwg, mae’r cais cynllunio wedi ei gymeradwyo “ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol yn llawn”.

Afghanistan: Arweinwyr y G7 i geisio cyfleu undod

Mae disgwyl i arweinwyr gwledydd y G7 geisio dangos undod ddydd Mawrth mewn cynhadledd arbennig i drafod y sefyllfa yn Afghanistan.  Daw'r gynhadledd yn dilyn rhaniadau cyhoeddus dros y dyddiad i orffen symud pobl o'r wlad - 31 Awst.  Caiff y trafodaethau eu cynnal yn sgil golygfeydd tyngedfennol yn Kabul, lle mae gwledydd gan gynnwys yr UDA a'r DU yn brysio i geisio symud pobl o'r wlad.

Cynnydd mewn ymwelwyr yn rhoi 'pwysau sylweddol' ar Yr Wyddfa

Mae niferoedd uchel o ymwelwyr yn rhoi pwysau sylweddol ar amgylchedd a bywyd gwyllt Yr Wyddfa, medd gwarchodwyr y mynydd.  Mae disgwyl i fwy na 700,000 o bobl gerdded i gopa'r Wyddfa eleni - cynnydd o'r 500,000 o ymwelwyr yn 2018 a bron i ddwywaith yn fwy na'r niferoedd yn 2012.

Llifogydd Ewrop ‘bron i ddeg gwaith gwaeth’ oherwydd argyfwng hinsawdd

Roedd y glaw a fu’n gyfrifol am lifogydd dinistriol yn Ewrop fis diwethaf rhwng 1.2 a naw gwaith fwy tebygol o ddigwydd oherwydd yr argyfwng hinsawdd, yn ôl ymchwil newydd.  Fe welodd ardaloedd yn yr Almaen, Gwlad Belg a’r Swistir lefelau o law na welwyd o’r blaen ym mis Gorffennaf, gan achosi o leiaf 220 o bobl i golli eu bywydau.

Cymro yn un o enillwyr Love Island 2021

Mae Cymro yn un o enillwyr Love Island 2021.  Cafodd Liam Reardon o Ferthyr Tudful, a Millie Court o Essex eu cyhoeddi'n enillwyr y gyfres yn y ffeinal nos Lun.  Ar ôl ennill, penderfynodd y pâr i rannu'r wobr ariannol o £50,000 rhyngddynt.

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.