Ffoi Afghanistan: Y sefyllfa ‘lawr i oriau, nid wythnosau’

Sky News

Mae ymdrechion y DU i gynorthwyo gyda’r ymdrechion i ffoi Afghanistan “lawr i oriau, nid wythnosau”, yn ôl y Gweinidog Amddiffyn.

Yn ôl Sky News, fe gytunodd Ben Wallace y byddai ymdrechion y DU yn dod i ben pan fydd byddin yr UDA yn gadael Afghanistan, gyda disgwyl i hynny fod erbyn 31 Awst.

Serch hynny, fe ddywedodd y gweinidog y byddai Boris Johnson yn ceisio annog yr UDA i aros yn Afghanistan tu hwnt i hynny yn uwchgynhadledd brys y G7 ddydd Mawrth.

Dywedodd Mr Wallace: “Mae hi’n bwysig i bobl ddeall fod gan yr Unol Daleithiau dros 6,000 o bobl ym maes awyr Kabul, a pan fyddent yn gadael, byddent yn tynnu’r fframwaith hwnnw, a bydd rhaid i ni fynd hefyd.

“Dwi ddim yn credu bod tebygolrwydd i aros ar ôl yr Unol Daleithiau. Os ydy eu hamserlen nhw yn ymestyn o ddiwrnod neu ddau, fe fydd hynny’n rhoi diwrnod neu ddau yn rhagor i helpu pobl i ffoi.”

Mae llefarydd ar ran 10 Downing Street wedi dweud bod rhaid i’r DU fod yn “hyblyg” yn eu hymdrechion, a’u bod heb osod dyddiad pendant yn nodi pryd bydd eu hymdrechion yn dod i ben.

Ychwanegodd y llefarydd y bydd rhaid trafod gyda’r G7 am y posibilrwydd o aros tu hwnt 31 Awst.

‘Llinell goch’

Yn y cyfamser, mae Sky News wedi cwrdd ag aelod o'r Taliban i drafod eu camau nesaf, gan rybuddio y byddai "canlyniadau" os bydd yr UDA a'r DU yn aros yn Afghanistan yn hwyrach na 31 Awst.

Dywedodd llefarydd ar ran y Taliban, Dr Suhail Shaheen: "Mae'n llinell goch. Cyhoeddodd yr Arlywydd Biden y byddent yn tynnu eu holl luoedd milwrol yn ôl ar 31 Awst. Felly os ydyn nhw'n ei ymestyn mae hynny'n golygu eu bod nhw'n ymestyn galwedigaeth tra nad oes angen hynny. "

Ychwanegodd: "Pe byddai'r UDA neu'r DU yn ceisio am amser ychwanegol i barhau gyda'r ymdrechion ffoi - yr ateb yw na. Neu fe fydd canlyniadau."

Mae miloedd o bobl yn parhau i fod wedi casglu ger maes awyr Kabul yn y gobaith o ffoi'r wlad.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn bod saith o bobl wedi marw ym maes awyr Kabul dros y penwythnos, gyda 20 o bobl bellach wedi marw yno dros yr wythnos ddiwethaf.

Darllenwch y stori'n llawn yma.