Gwasanaethau brys yn ymateb i dân yng Nghaerfyrddin

NS4C

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb i dân ynghanol Caerfyrddin.

Mae pobl leol wedi cael eu cynghori i gadw ffenestri a drysau ynghau wrth i ddiffoddwyr tân ymateb i'r digwyddiad ar Heol yr Hen Orsaf.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod y ffordd wedi ei chau.

Dywedodd llefarydd ar ran y llu: "Mae'r gwasanaethau brys yn delio gyda digwyddiad ac mae oedi i ddisgwyl. Diolch am eich amynedd."

Llun: Google