Y ci sydd wedi cael digon o broblem sbwriel Llanbêr

Y ci sydd wedi cael digon o broblem sbwriel Llanbêr

NS4C

Mae ci ym mhentref Llanberis wedi denu cryn sylw wedi iddo dangos ysbryd cymunedol dros yr wythnosau diwethaf.

Dechreuodd George, Cocker Spaniel chwech oed a’i berchennog Vida Wills gasglu sbwriel o gwmpas Llanberis, er mwyn ceisio cadw’r pentref yn daclus.

Mae George yn mynd i gasglu sbwriel ddwywaith y dydd, gan gasglu oddeutu bag bin llawn yn ddyddiol.

‘Gwneud yn reddfol’

Yn ôl Vida, mae helpu’r gymuned yn bwysig iddi, doedd dim rhaid iddi annog George i gasglu’r sbwriel, roedd yn ei wneud yn “reddfol”.

“Neshi ddim gorfod dysgu George i nôl y sbwriel, neshi jysd dweud ‘dos i nôl y botel yna’ ac fe aeth i’w nôl o.

“Caniau a photeli plastig ydi’r mwyafrif o bethau mae George yn ei gasglu, os mae’n dod o hyd i bapur mae’n eistedd wrth ei ochr a disgwyl i mi ddod i’w gasglu.

“Mae sawl person yn y pentref wedi dod ata i ddweud pa mor glyfar ydi George, ond mae’n dod yn reddfol iddo.”

Image
George y ci
Mae George wedi cael ymateb da gan bentrefwyr ac ymwelwyr Llanberis.

Yn ôl cynghorydd Llanberis, Kevin Morris Jones mae sbwriel wedi dod yn fwy o broblem yn y pentref yn ddiweddar.

“‘Ma sbwriel wedi dod yn fwy o broblem yn sgil ymwelwyr a phobl yn ymgynnull yma dros wylia’r haf,” meddai.

“Pam ma’r tywydd yn boeth ma’r broblem ar ei waethaf, achos 'ma pobl ifanc yn cael partis ac ‘ma na fwy o ymwelwyr yn dod i’r pentra.

“Ma’n hynod o neis bod ‘na gi bach yn casglu rybish, ac ma’n dangos esiampl dda i bobl eraill. Bydd pob dal yn dod i Lanberis ar benwythnosau ar ôl yr haf, 'ma angen i’r pobl yna fynd a’i sbwriel adra gyda nhw.”

Dywedodd Sion Owen sy’n rhedeg Bobby’s Coffee Bar yn y pentref: “Dwi’n meddwl bod o yn gi clyfar iawn i neud huna a helpu’r gymuned. ‘Ma na gymaint o bobl yn rhan o’r gymuned sy’n hel rybish a ma’n beth da bod 'na gi bach yn helpu nhw hefyd.”

Yn ôl Vida, bydd hi a George yn parhau i gasglu sbwriel wedi i dymor yr haf ddod i ben, ond mae hi’n gobeithio y bydd llai i George i’w casglu.