Y Cymro Aled Siôn Davies yn gyd-gapten yn y gemau Paralympaidd

NS4C

Mae’r Cymro Aled Siôn Davies wedi’i benodi fel cyd-gapten tîm Prydain Fawr yn gemau Paralympaidd Tokyo 2020, a hynny’n wrth ochr y Saesnes Hannah Cockroft.

Fe enillodd Davies aur yn gemau Paralympaidd Rio 2016 ac mae’n bwriadu amddiffyn ei deitl yng nghystadleuaeth y taflu pwysau i ddynion.

Dywedodd Aled, “Mae’n anrhydedd i gael fy newis fel capten, a hynny gan fy nghyd-chwaraewyr.

“Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan y ffordd mae pawb wedi addasu, datblygu, a goresgyn gymaint o rwystrau. 

“Dyma yw’r tîm Paralympaidd gorau yn y byd, mae pobl yn ein hofni ac yn genfigennus ohonom.”

Ychwanegodd Hannah Cockroft MBE, sydd hefyd â pum teitl Paralympaidd: “Mae’n anrhydedd i gael fy enwi fel capten wrth ochr Aled am y tîm athletau Paralympaidd 2020, yn enwedig gan eu bod yn deitl sydd wedi eu dewis gan ein cyd-chwaraewyr.”

Llun: Cynulliad Cymru