Afon gyfan wedi 'diflannu' yn dilyn ‘llyncdwll’ yn Llanelli 

Mae llyncdwll posibl wedi “llyncu holl lif” afon yn Llanelli, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dywed Wales Online fod yr Afon Lliedi wedi diflannu ddydd Llun yn sgil y llyncdwll o dan bont yn ardal Llanerch.

Cafodd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru eu galw i’r ardal er mwyn gosod pwmp i gludo dŵr o amgylch y twll ac yn ôl i mewn i sianel yr afon. 

Mae tua 50 o bysgod meirw wedi’u gweld yng nghyffiniau’r twll hyd yn hyn.

Maen nhw’n annog unrhyw un sydd wedi sylwi ar rywbeth a allai fod yn gysylltiedig â’r digwyddiad i gysylltu gyda nhw.

Darllenwch y stori’n llawn yma