Dyn yn cyfaddef treisio menyw yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae dyn wedi cyfaddef treisio menyw yn dilyn ymosodiad rhyw yn un o barciau Caerdydd.

Cafodd Tyler Higgins, 20 oed, ei arestio ar amheuaeth o dreisio yn dilyn yr ymosodiad ym Mharc Biwt Caerdydd ar Orffennaf 15.

Dywed Wales Online fod rhan o’r parc wedi'i gau gan yr heddlu yn dilyn adroddiadau o’r ymosodiad, a ddigwyddodd yn ystod oriau mân y bore.

Wrth ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun trwy fideo, fe blediodd Higgins yn euog i ddau achos o dreisio mewn cysylltiad ag un dioddefwr.

Fe ofynnodd bargyfreithwyr ar ran yr amddiffyniad, Hashim Salmman, am ohirio’r ddedfryd er mwyn gallu cynnal adroddiad cyn dedfrydu.

Darllenwch y stori’n llawn yma.