Arestio saith dyn o dde Cymru yn dilyn 'ymosodiad difrifol' yn Lerpwl

NS4C

Mae saith o bobl o dde Cymru wedi cael eu harestio yn dilyn "ymosodiad difrifol" yn Lerpwl.

Fe gafodd dyn 24 oed o Ogledd Iwerddon ei ddarganfod yn anymwybodol ger gorsaf drenau Lerpwl Canolog ychydig wedi 01:00 bore dydd Sadwrn, 14 Awst.

Mae'r heddlu yn dweud ei fod wedi derbyn triniaeth am anafiadau difrifol i'w ben, gyda'i gyflwr yn parhau yn "ddifrifol ond yn sefydlog".

Mae'r heddlu yn credu bod y dyn 24 oed yn cerdded gyda thri o ffrindiau pan gawsant eu hymosod.

Yn dilyn "ymholiadau helaeth", mae dyn 40 oed o Bontypridd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod ac am fod â chyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant gyda'r bwriad o gyflenwi.

Fe gafodd chwech o ddynion eraill, rhwng 33 ag 41 oed o dde Cymru, hefyd eu harestio ar amheuaeth o fod â chyffuriau Dosbarth A yn eu meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Paul Parry, Heddlu Mersey: “Er bod sawl arestiad wedi’u gwneud, mae ein hymchwiliad yn parhau a byddwn yn dal yn hoffi siarad ag unrhyw un a welodd y digwyddiad neu sydd ag unrhyw CCTV, dashcam neu wybodaeth arall."

Llun: Google