Plymouth: Cyfraith ar berchen gynnau angen ei 'dynhau'

Plymouth: Cyfraith ar berchen gynnau angen ei 'dynhau'

Newyddion S4C

Mae cannoedd o bobl wedi dod ynghyd i gynnal gwylnos er cof am ddioddefwyr achos saethu Plymouth nos Wener.

Cafodd blodau a chanhwyllau eu gadael ym mharc North Down Crescent yn Keyham i gofio am y rhai gafodd eu lladd gan Jake Davison.

Fe wnaeth Davison ladd ei fam, Maxine Davison, cyn saethu at eraill ddydd Gwener.

Fe laddodd Lee Martyn, 43, a'i ferch dair oed Sophie yn yr ymosodiad, yn ogystal â Stephen Washington, 59 a Kate Shepherd, 66.

Mae ymchwiliad wedi cael ei lansio i feddiant Davison o'r gwn a'i drwydded arfau tanio.

Cafodd y drwydded a'r gwn ei gymryd oddi arno ddiwedd y llynedd ar ôl iddo wynebu honiad o ymosod.

Serch hynny, mae'r Swyddfa Annibynnol ar Ymddygiad yr Heddlu wedi lansio ymchwiliad ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod trwydded arfau tanio Davison wedi cael ei ddychwelyd iddo ym mis Gorffennaf eleni.

Image
Dai Davies

Yn ôl yr arbenigwr ar arfau a diogelwch Dai Davies, mae angen gyfraith ynghylch perchen gynnau angen ei dynhau.

Dywedodd Mr Davies wrth Newyddion S4C: "Gellai'm dalld bod rhywun fatha fo, ei oed o, byw lle oedd o yn cael shotgun certificate yn y lle cyntaf. Pam? 

"A be sy'n poeni fi fwy ydi'r ffaith bod o'n pump action a 'da chi'n medru rhoi tri, dim bullet, ond shotgun cartridge mewn hyn a medru saethu cyn re-loadio.

"Mae eisiau tynhau o'r [y gyfraith]. Dwi'm yn meddwl dylsa neb, 'blaw am ffermwyr, slaughtermen and all the rest of it, ddyla nhw gael shotguns adra."