O Benygroes i bedwar ban byd: Gêm gardiau yn llwyddiant byd-eang

O Benygroes i bedwar ban byd: Gêm gardiau yn llwyddiant byd-eang

NS4C

Mae merch o Benygroes sydd wedi datblygu gêm gardiau newydd dros y cyfnod clo wedi llwyddo i werthu ei chynnyrch ledled y byd.

Mae Alaw Llyfni, 21 oed, bellach yn gwneud digon o elw o’i busnes newydd iddo fod yn swydd llawn amser iddi.

A hithau wedi astudio Troseddeg yn y Brifysgol yn Lerpwl, nid oedd dechrau menter o’r fath yn fwriad gan Alaw cyn y cyfnod clo.

Ond, ar ôl mynd yn ‘feiral’ ar ap TikTok, sylweddolodd bod galw enfawr am ei gêm ‘Bish Bash Bosh’.

Image
Bish Bash Bosh
Mae sawl fersiwn o’r gêm ‘Bish Bash Bosh’ ar gael. Llun: Instagram / @bishbashboshgame

“Tra oni’n bored yn lockdown haf dwytha’ neshi jysd neud un [gêm gardiau] efo papur a beiro jysd sgetch sydyn a laminatio fo, torri nhw allan a mynd â fo i’r pub local ni. Chwara fo efo’n ffrindia ac odd pawb ‘di enjoio fo,” dywedodd Alaw wrth Newyddion S4C.

“Tua chwech mis wedyn, neshi ffindio cwmni odd yn gallu printio fo’n iawn, ac o’n i’n mynd nôl i Lerpwl yn mis Ionawr a eshi â nhw efo fi.

“Eshi neud fideo ar TikTok o y broses ohona fi’n neud o. Wedyn nath hwnna chwythu fyny ac odd pawb yn commentio arna fo yn gofyn i fi werthu fo.

“Felly neshi jysd ordro 300 a jysd kind of wingio fo, ac ath rheina yn y tri munud cynta’. Felly ath hi o fana wedyn rili.”

Image
Bish Bash Bosh
Mae Alaw yn delio gyda channoedd o archebion o’i swyddfa ym Mhenygroes, Gwynedd.
Llun: Instagram / @bishbashboshgame

Synnu gyda’r ymateb

Bellach wedi agor swyddfa i’w busnes ym Mhenygroes, mae Alaw wedi gwerthu ei chynnyrch i bellteroedd byd, gan gynnwys Awstralia, yr UDA, Seland Newydd, Canada a nifer o wledydd Ewrop.

Mae sawl fersiwn gwahanol o’r gêm wreiddiol wedi cael ei ddatblygu, gan gynnwys gêm gardiau Gymraeg.

Erbyn hyn, mae Alaw wedi gwerthu oddeutu 4,500 o gemau - ond mae hi’n dweud ei bod wedi synnu gyda’r ymateb i’r cynnyrch.

“Oni’n kind of gwybod efo’r sale cyntaf achos bod o wedi cael ymatab da, oni’n gwybod bod o am neud reit dda, ond oni’m yn disgwl iddo fo gario mlaen hyn hir.

“Bwriad fi oedd jysd neud o am r’ha, neu tan tua’r haf a wedyn chwilio am swydd ym mis Ionawr. Ond ar y funud, dwi’n neud digon o bres iddo fo fod yn swydd.”

Image
Bish Bash Bosh Cymraeg
Mae Alaw yn awyddus i greu mwy o gynnyrch Cymraeg. Llun: Insagram / @bishbashboshcymraeg

Mae’r cardiau’n cael eu gwerthu fel ‘gêm yfed’, ond yn ôl Alaw, dyw hi ddim yn credu bod ei gemau yn hyrwyddo gor-yfed.

“Dwi’n meddwl ma’ pawb yn gwybod limit eu hun. A dwi yn adverteisio fo fel gêm cyn mynd allan, so de chi’n dechra yn sobor. So ma’ jysd fatha yfad cyn mynd allan jysd bo chi’n adio gêms, a ‘di bob cardyn ddim i neud efo yfad.

“A dwi’n deud yfad yn gall, drink responsibly ar y cardia’.”

Gyda gwerthiant dal yn mynd o nerth i nerth, mae gan Alaw syniadau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf.

“Cynlluniau’r misoedd nesa’ ydi gweithio ar gemau newydd, trio meddwl am bethau gwahanol, a gobeithio erbyn ‘Dolig fydd gena’ fi ‘chydig o bethau gwahanol i roid allan sydd ddim ella yn drinking game.

“A deffinet isho neud mwy efo’r ochr Gymraeg, trio meddwl am bethau newydd i hwnna.”