Dwy o orsafoedd trenau Môn wedi bod ar gau ers dechrau’r pandemig

Dwy o orsafoedd trenau Môn wedi bod ar gau ers dechrau’r pandemig

Newyddion S4C

Mae rhai o drigolion Ynys Môn yn anfodlon bod dwy o orsafoedd trenau’r ynys wedi bod ar gau ers dechrau’r pandemig. 

 Gorsafoedd Llanfairpwll a’r Fali sydd yn parhau i fod ar gau. 

 Yn ôl Trafnidiaeth Cymru, doedd hi ddim yn bosib cadw pellter rhwng staff a theithwyr yn y gorsafoedd hyn, felly cau y ddwy oedd yr unig ddewis.

Ond mae Aelod o Senedd Cymru dros Fôn, Rhun ap Iorwerth, am weld y sefyllfa yn cael ei datrys: "Gwaith sylfaenol unrhyw gwmni trenau ydy pigo teithwyr i fyny mewn gorsaf a mynd a nhw i orsaf arall.

"Os ydyn nhw'n rhoi'r gora i bigo teithwyr i fyny maen nhw'n methu a chyflawni'r ddyletswydd gwbl sylfaenol.

“Dwi'n deall yn iawn pam o'dd rhaid gwneud penderfyniad i roi'r gora i rai gwasanaethau'n gynnar iawn yn y pandemig yma.

“Mi oedden ni gyd angen dysgu gymaint am sud i wneud pethau yn wahanol mewn oes pandemig.

“Dwi methu a deall sut, 16 mis yn hwyrach, maen nhw’n dal yn methu ffeindio ffordd i gael trên i stopio mewn gorsaf.”

 Gyda gwyliau’r haf wedi dechrau, mae’r gymuned yn pryderu am yr effaith ar dwristiaeth yn yr ardal ac am ddyfodol yr orsaf yn yr hir dymor.

Dywedodd Alun Mummery, sydd yn cynrychioli ward Llanfairpwll ar Ynys Môn fod y gymuned yn pryderu am ddyfodol yr orsaf wedi cyfnod heb gael ei defnyddio: “Ein pryder mawr ydi bod hwn falle yn esgus neu yn rheswm i drio cau station Llanfair, byse'n golled fawr i ni fel cymuned.”