Dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Rhiwabon

NS4C

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion ar ôl i ddyn farw mewn gwrthdrawiad yn Rhiwabon, Sir Wrecsam. 

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar y ffordd A539 rhwng Erbistog a Rhiwabon ar fore dydd Sul. 

Dywedodd Sarjant Jason Diamond: “Roedd Fiat Panda gwyn mewn gwrthdrawiad ac yn anffodus bu farw dyn yn y fan a’r lle.

“Rydym yn apelio ar unrhyw un a oedd yn yr ardal neu a allai fod wedi bod yn dyst i'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd tua 10:40 y bore i gysylltu â ni.

"Roedd y cerbyd yn teithio o gyffordd Pen y Lan tuag at Riwabon.

"Rydym yn gofyn i dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth neu luniau dash cam a allai helpu'r ymchwiliad i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101."