Ardaloedd yng Nghymru sydd wedi gweld cynnydd mewn gwariant yn ystod yr haf

North Wales Live

Mae dadansoddiad data wedi cyhoeddi'r ardaloedd yng Nghymru sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf o ran gwariant yn ystod yr haf. 

Mae ymchwil gan gambling.com yn dangos mai gorllewin Cymru sydd wedi manteisio'r mwyaf yn y sector manwerthu a hamdden yng Nghymru, wrth i fwy o bobl fynd ar eu gwyliau yn agosach i adref eleni.

Yn ôl North Wales Live, Sir Benfro daeth i'r brig gyda gwariant mewn bwytai, canolfannau siopa, amgueddfeydd a sinemâu wedi cynyddu i 37%. Fe ddaeth Ynys Môn yn ail â 32%, a Gwynedd yn drydydd â chynnydd o 27%.

Darllenwch y stori'n llawn yma.